Podpora finanční gramotnosti: 144 hodin

V červenci letošního roku vydala Česká bankovní asociace zprávu, ve které hodnotí finanční gramotnost Čechů v roce 2023. Z průzkumu vyplývá, že nejvíce obtížné je nakládání s financemi.

ceftas sbirka

V současné době je téma financí nesmírně důležité a každý z nás by měl vědět, jak se svými penězi nakládat. Jednou z nejzásadnějších hodnot v životě každého z nás je jistota. Peníze jsou samozřejmě jistota. Jistota domova, jistota teplého oběda, jistota dárků na Vánoce nebo jistota našetřených úspor. Každý si zaslouží dostatek informací o tom, jak nakládat s penězi v případě, že nemá zázemí, ve kterém by ho to naučili. 

V rámci Stromečku splněných přání letos pomáháme vybrat peníze na zlepšení finanční gramotnosti u dětí na českých školách. Co je větší jistota než správné vzdělávání dětí již od mladého věku? 

Co je cílem projektu na podporu finanční gramotnosti?

Společně vybíráme 33 000 Kč, které budou použity na projekt finanční vzdělávání do škol. Tento projekt vede nezisková organizace Institut Ekonomického vzdělávání, která se podílí na rozvoji výuky ekonomie a pomáhá dětem a teenagerům zlepšovat přístup k financím již od roku 2016. Zároveň spolupracují s pedagogy a experty ze světa financí a ekonomie.

Jedním ze základních předpokladů úspěšného života je dobrá znalost ekonomie a financí. Pokud bude každému žákovi zpřístupněno kvalitní vzdělání v této oblasti, dokáže se zodpovědně ekonomicky rozhodovat, správně hospodařit se svými penězi, úsporami a majetkem. 

Nedílnou součástí finančního a ekonomického vzdělání je dobrá orientace v nabídce finančních produktů a služeb, schopnost správně se rozhodovat a pružně reagovat na výkyvy v naší společnosti, získat a vyfiltrovat si pravdivé a důležité informace.

Co přinese projekt od INEVu do škol? 

Školení pro pedagogy, kteří budou schopni efektivně a zajímavě předávat znalosti o finanční gramotnosti. Pedagogové dostanou kompletní metodiku včetně všech materiálů, aktivit a pracovních listů pro zavedení finanční gramotnosti na dané škole. 

Součástí programu je šest 8-hodinových školení, kde se pedagogům ukáže, jak s programem a materiály pracovat. Školení jsou vedena lektory jako vzorové hodiny, které pedagogové mohou ihned začít učit ve svých třídách. 

Již během školení nastupuje pedagog, či pedagogové z dané školy do mentoringového programu, který trvá po dobu jednoho roku a zajistí bezproblémové zavedení programu na dané škole.

Program pokrývá celou oblast finanční gramotnosti

Níže uvedená a další témata pedagogové zařadí do svých hodin během celého školního roku. Ať už jako samostatný předmět na finanční gramotnost, nebo jako součást existujících předmětů.

  • Kritické myšlení ve financích
  • Osobní rozpočet a spoření
  • Investice
  • Insolvence a exekuce
  • Práce s rizikem a pojištění
  • Daně a daňové přiznání

INEV a projekt finanční vzdělávání do škol v roce 2023

Projekt se na jaře 2023 rozjel v režimu MVP a otestoval se na 18 ti školách. Na základě tohoto pilotu se výuka finanční gramotnosti zavedla již od září 2023 na 17 z 18 zapojených škol. Příprava tohoto programu byla následně úspěšně dokončena v září 2023. Nyní je INEV připraven projekt, se zásadní podporou dárců a sponzorů, škálovat na další školy a zavést tak finanční vzdělávání na co nejvíce českých škol. 

Od roku 2021 tým INEVu koncipoval, vytvořil a testoval program pro kvalitní, udržitelné a trvalé zavedení finančního vzdělávání na všechny typy středních škol v celém Česku.

Cíle pro školní rok 2023/2024

Cíle tohoto projektu na školní rok 2023/2024 je oslovit a plnohodnotně zapojit odborníky a mentory do programu, nastavit mezi nimi, učiteli a INEV funkční spolupráci. Zavést procesy a zvýšit operační kapacitu programu pro další škálování, navázat spolupráci s krajskými úřady (zřizovatelé středních škol). Zavést kvalitní výuku finanční gramotnosti na dalších 40 středních škol v ČR s pomocí nových a stávajících sponzorů a dárců.

Podpořme společně tento projekt

Představte si novou generaci mladých investorů, bankéřů, ekonomů nebo zákazníků, kteří vědí, jaké jsou jejich finanční jistoty a jak chtějí nakládat se svými penězi. Společně můžeme podpořit finanční rozvoj naší společnosti kupředu. 

Podpořme společně mladou generaci dětí za pomoci skvělého projektu finanční vzdělávání do škol. Tento vánoční dárek si děti sice nerozbalí” doma pod stromečkem… Ale v budoucnu je čeká jistější cesta životem a poděkují každému dárci této sbírky tak, že budou schopni správně přispívat do ekonomického růstu naší společnosti.

Dokázali jste to!
Vybrali jste: 33000 Kč

Vybráno: 33000 Kč
Cíl: 33000 Kč
Splněno! Jste neskuteční, dokázali jste to. Tento příběh se úspěšně naplnil.

O projektu

 

Vítejte na webové stránce Vánoční sbírky pro podporu finanční gramotnosti dětí v České republice! Jsme hrdí na to, že vám můžeme představit tuto výjimečnou iniciativu, která se koná pod záštitou České fintechové asociace, Miroslav Lukeš a Nadačního fondu Podpořit, Radim Oulehla.

Naše sbírka má za cíl poskytnout dětem v České republice klíčové dovednosti pro správu financí, aby mohly s jistotou a schopností rozhodovat o své finanční budoucnosti. Sledujte s námi, jak společně měníme životy dětí prostřednictvím vzdělávání v oblasti financí. S vaší podporou můžeme otevřít dveře k lepšímu porozumění světu financí a poskytnout dětem nástroje potřebné k dosažení finanční nezávislosti.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. Za jakoukoliv zpětnou vazbu budeme moc rádi. Stačí nám napsat email na radim@fintree.cz.